امامزاده ابراهیم بابلسر

امامزاده ابراهیم بابلسر

امامزاده ابراهیم بابلسر، بنايی است  ساخت قرن نهم هجری واقع در مرکز شهر قدیم بابلسر.این امامزاده یکی از زیارتگاه های مهم و قابل توجه عموم مردم در منطقه‌ی مازندران به‌شمار می‌رود. امامزاده ابراهیم در بین اهالی منطقه، به نام “ابوجواب” معروف بوده و محلی‌ها عقیده دارند که امامزاده ابراهیم پسرامام موسی (ع) می‌باشد و مورخان اخوتش با […]

پل معلق بابلسر

پل فلزی بابلسر

پل معلق بابلسر یا پل فلزی بابلسر یکی از جاذبه های گردشگری بابلسر است که تبدیل به نماد این شهر شده و جذابیت و نمای بینظیری به شهر بخشیده است.بابلسر از شهرهای استان مازندران است که قرار گرفتن آن در بین دریای خزر و رشته کوه های البرز نه فقط آب و هوایی باطراوت که مناظر طبیعی بکر و […]